Toekomstvisie Grote Polder

Ondernemen op Grote Polder ziet er over 10 jaar mogelijk heel anders uit. Veranderingen op het gebied van vastgoed, duurzame mobiliteit, energietransitie, robotisering & circulaire economie zullen veel invloed hebben, ook op onze bedrijven.

Op woensdag 14 september gaan we samen in gesprek over de toekomst van Grote Polder. In aanloop naar deze dag hebben ondernemers op Grote Polder in de maanden juni en juli vier nieuwsbrieven ontvangen. In deze nieuwsbrieven zijn een aantal relevante trends voor de toekomst van Grote Polder aangehaald. Onderstaande trends zullen tijdens de bijeenkomst een verdere verdieping krijgen:

1. Vastgoed Grote Polder komt in beweging
Belangrijkste ontwikkelingen:
·      Steeds groter, moderner en zelfs meerlaags vastgoed op de kavels
·      Door ruimtegebrek verdere verdichting en meervoudig ruimtegebruik
·      Investeringen in kleinschalige bedrijfsunits ruimte voor startende MKB-ers of als beleggingsobject
Via deze link  komt u bij de volledige nieuwsbrief

Artikel: Sprekende cijfers bedrijfsruimtemarkten (bron: Dynamis)
Artikel: Gecombineerd de hub uit, schoon en efficient de stad in (bron: Logistiek 010)


2. Duurzame vormen van mobiliteit op Grote Polder
Belangrijkste ontwikkelingen:
·      Verduurzaming van mobiliteit o.a. door elektrificatie en/of waterstof
·      Nieuwe vormen van mobiliteit waaronder deelconcepten (e-bikes, scooters en auto’s)
Via deze link  komt u bij de volledige nieuwsbrief

Artikel: Duurzame Mobiliteit (bron: RVO)
Artikel: Vraaggestuurd OV moet bereikbaarheid bedrijventerrein verbeteren (bron: Stadszaken)

3. Grote Polder als energieleverancier in de energietransitie
Belangrijkste ontwikkelingen:
·      Verduurzaming van energiegebruik dankzij o.a. duurzame energiesystemen, gasloze panden en energieopslag
·      Verduurzaming van het vastgoed: klimaat adaptieve panden en het gebruik van circulaire materialen
Via deze link  komt u bij de volledige nieuwsbrief

Artikel: Een batterij draagt zorg voor continuïteit in uw energievoorziening (bron: Energietransitie Nederland)
Artikel: Infra voor nieuwe energie (bron: Nieuwe Energie Overijssel)
Artikel: Duurzame bedrijvenparken (bron: Vastgoedmarkt)
Artikel: Een optimaal circulair bedrijfspand (bron: Stedenbouw)


4. Grote Polder circulair & digitaal ondernemend
Belangrijkste ontwikkelingen:
·      De opkomst van de circulaire economie met de ontwikkelingen rondom retourstromen, uitwisseling van grondstoffen en demontabel bouwen
·      De focus op automatisering en digitalisering in geautomatiseerde bedrijfsruimtes en mede daardoor de toenemende vraag naar technisch geschoold personeel
Via deze link  komt u bij de volledige nieuwsbrief

Artikel: Circulaire bedrijventerreinen (bron: Stadszaken)
Artikel: Smart Industry voor verdienvermogen en werkgelegenheid (bron: TNO)
Artikel: Warehouse van de toekomst (bron: warehouse Totaal)