MP stroken

De vereniging BIZ Grote Polder is dé vereniging van ondernemers op Bedrijventerrein Grote Polder. De vereniging is mede verantwoordelijk voor het onderhoud aan de MP-stroken op Grote Polder. MP stroken zijn Multipurpose stroken die ondernemers hebben aangekocht.

MP strook eigenaren verenigd in de PMGP
Park Management Grote Polder (PMGP) is een gezamenlijk initiatief van alle eigenaren van de MP-stroken op Grote Polder en de gemeente. De gemeente bezit 50 procent van het stemrecht in PMGP. Eigenaren van een MP-strook zijn verplicht lid van PMGP en daarmee gebonden aan de contributie die ieder jaar in de ALV wordt vastgesteld.

Inrichtingseisen
Zoals vermeld in de koopacte én het bestemmingsplan is de inrichting van deze stroken aan een aantal voorwaarden gebonden en voor afwijkende inrichtingsvoorstellen is toestemming van de gemeente Zoeterwoude vereist. De BIZ Grote Polder ziet mede toe op het naleven van de inrichtingseisen.
Download hier de inrichtingseisen

Aan- en verkoop vastgoed en MP strook
Het verplicht lidmaatschap van de PMGP ligt verankerd in een kettingbeding in de koopakte. Bij verkoop van vastgoed incl. de MP-strook dient de koper door de verkopende partij (e.o. notaris) op de hoogte gebracht te worden van de statuten, Huishoudelijk Reglement, het verplichte lidmaatschap én de inrichtingseisen.

Download hier:
Huishoudelijk Reglement PMGP
Statuten

PMGP informeren over verkoop

Wij vragen de verkopende partij de PMGP tijdig op de hoogte te stellen. Wij ontvangen graag een kopie van de eerste bladen van de overdrachtsakte (zonder bedragen) waarin genoemd: de verkopende partij en de kopende partij, aangevuld met volledige contactgegevens en de kadastrale gegevens. Hierbij is het van belang om van de nieuwe eigenaar te weten wie de contactpersoon wordt voor PMGP met het daarbij te gebruiken E-mailadres. Een door beide partijen ondertekende brief met vermelding oude en nieuwe gegevens en ingangsdatum is ook akkoord.
Tot de bekendmaking blijft de oude partij conform het Huishoudelijk Reglement verantwoordelijk voor contributie en onderhoudsbijdrage.
Stuur uw bericht aan: info@bizgrotepolder.nl

Meer informatie over de PMGP leest u op: www.pmgp.nl