Modern duurzaam bedrijventerrein in Zoeterwoude

Bedrijventerrein Grote Polder ligt in Zoeterwoude, tussen de A4, de Hoge Rijndijk, het Heineken-terrein (Barrepolder) en de N11 in. De totale oppervlakte van het terrein omvat 60,3 ha. Daarmee is Grote Polder een van de grootste bedrijventerreinen van de Leidse agglomeratie.

Grote Polder is een gemengd bedrijventerrein met rond de honderd bedrijven, voornamelijk in sectoren groothandel/handel, transport, aannemerij en opslag, maar ook hoofdkantoren van multinationals. In  totaal werken er ruim 2.500 werknemers op het terrein.

Het bedrijventerrein Grote Polder is recent gerevitaliseerd. In 2011 is er op Grote Polder een BIZ ingesteld (Bedrijven Investerings Zone). De BIZ streeft naar het op peil brengen en houden van de kwaliteit van het vestigingsmilieu op Grote Polder, waar het voor bedrijven aantrekkelijk ondernemen is en waar via samenwerking optimale invulling kan worden gegeven aan een win-win situatie waarin onderhoud en beheer van ruimte en voorzieningen centraal staat. 

Bedrijventerrein Grote Polder staat voor:

  • Aantrekkelijk ondernemingsklimaat 
  • Optimaal rendement op vastgoed, weinig leegstand
  • Ruimte voor ondernemers om zich te kunnen richten op kernactiviteiten
  • Een veilige en comfortabele werkomgeving (KVO)
  • Uitstekende bereikbaarheid van goederen en mensen op en naar het terrein 
  • Uniforme uitstraling
  • Hoge betrokkenheid van ondernemers, gemeente en andere belanghebbenden
  • Sterke en invloedrijke positie in de regio