Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen

"Heel, Schoon en Veilig"

Het Nederlandse bedrijfsleven lijdt jaarlijks veel schade door criminaliteit en onveiligheid. De overheid en het bedrijfsleven willen hier graag iets aan doen. Om deze reden is het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ontwikkeld. Het is een samenwerking tussen diverse partijen, t.w. de politie, de brandweer, de gemeente, de KvK en uiteraard de ondernemers van het terrein. Door middel van twee schouwronden (dag en avond) en een viertal overleggen per jaar stemmen de partijen de afzonderlijke verantwoordelijkheden op elkaar af. Afspraken worden vastgelegd in een convenant en tijdens vergaderingen in notulen.

Bedrijventerrein Grote Polder is in 2011 KVO-B gecertificeerd. In 2021 is het keurmerk weer voor 3 jaar afgegeven.

Ondernemers op Grote Polder zijn van harte welkom de vergaderingen en de schouwrondes bij te wonen. In 2022 staan de volgende schouwrondes gepland:
Woensdag 6 april 2022 schouw 16.00 uur , verzamelen bij Dutch Engineering
Woensdag 9 november 2022 Schouw 17.00 uur, verzamelen bij Dutch Engineering

U kunt zich aanmelden bij het secretariaat: info@bizgrotepolder.nl

Ondernemersinitiatief
Ook u als ondernemer kan iets doen om de veiligheid rond uw bedrijf te vergroten. Criminaliteit is namelijk ook dichtbij. Diefstal uit uw onderneming, een inbraak in de buurt of een agressieve bezoeker bijvoorbeeld. Denk ook aan een computervirus of misbruik van uw gegevens. Belangrijke documenten of spullen kunt u onverwachts kwijt zijn. Dat kost u tijd, geld en een hoop gedoe. U kunt dit grotendeels voorkomen. Neem 5 minuten de tijd om hier bij stil te staan en doe de Veilig Ondernemen Scan.

Veilig Ondernemen Scan

Met deze scan kunt u gratis en eenvoudig inzicht krijgen in de verschillende criminaliteitsrisico's voor uw onderneming en het gebouw. U ontvangt, direct na het invullen een onafhankelijk advies met veiligheids- en beveiligingsmaatregelen die passen bij de risico's voor uw onderneming. Adviezen die te maken hebben met uw organisatie, het gebouw en elektronische beveiliging. U kunt daarbij aangeven welke maatregelen u wenst door te voeren en welke u al genomen heeft. Zo bereidt u zich goed voor. De scan is zonder commercieel belang ontworpen en bedoeld voor de detailhandel, zakelijke dienstverlening, horeca, bouw, zorg en als laatste transport en logistiek.