BIZ 2021-2025


v.l.n.r.: Ton de Gans (wethouder), Sjuul Tutuarima (Voorzitter), Ed van Vliet (Penningmeester)
Achterste rij v.l.n.r.: Rene Frenken (bestuurslid), Bernard Duivenvoorde (Bestuurslid), Sander de Koster (Gemeente Zoeterwoude)


Bedrijven Investeringszone Grote Polder weer 5 jaar verlengd

Zoeterwoude – De Bedrijven Investeringszone (BIZ) Grote Polder is weer voor 5 jaar verlengd. De stemming, die is gehouden onder de 154 ondernemers, heeft een positief resultaat opgeleverd.

De opkomst bij de stemming was groot, ruim 85% van de ondernemers bracht een stem uit. Hiervan was 97% vóór voortzetting van de BIZ op Grote Polder. Hiermee is de voortzetting van de BIZ Grote Polder een feit en dragen alle ondernemers wederom bij aan een schoon, heel en veilig bedrijventerrein. Voorzitter van de Vereniging BIZ Grote Polder Sjuul Tutuarima is verheugd over deze uitkomst: ‘De vorming van de BIZ op Grote Polder heeft beveiliging, goed onderhoud en een goede servicestructuur opgeleverd. Dit alles met betrokkenheid van de ondernemers en in goede samenwerking met de gemeente Zoeterwoude, brandweer en politie. Dat de ondernemers dit bij de herverkiezing onderschrijven met zo’n grote meerderheid van stemmen, maakt het alleen maar sterker.’

Een BIZ is een afgebakend gebied waarbinnen ondernemers gezamenlijk een bijdrage leveren aan bijvoorbeeld de veiligheid, bereikbaarheid en uitstraling van het terrein. Na de revitalisering van Grote Polder is er een Bedrijven Investeringszone opgericht in 2010. Dit heeft ervoor gezorgd dat er veiligheidsmaatregelen genomen konden worden als camera’s en surveillancerondes, dat er in samenwerking met de gemeente zorg gedragen werd voor het openbaar groen biodiversiteit en dat er nieuwe initiatieven ontplooid konden worden op het gebied van mobiliteit en duurzaamheid. Het parkmanagement wordt al sinds het begin naar volle tevredenheid uitgevoerd door Ad van den Berg van Parktrust in combinatie met het secretariaat gevoerd door Daphne Nieuwenhuis van Uw Secretaris.

Zoals de wet voorschrijft, moet de gemeente Zoeterwoude elke vijf jaar een stemming houden onder de ondernemers, om de BIZ op het bedrijventerrein voort te kunnen zetten. Wethouder Ton de Gans feliciteert de ondernemers met het goede resultaat: ‘Opnieuw wordt de goede samenwerking tussen gemeente en Bedrijventerrein Grote Polder in de vorm van een BIZ voortgezet. Juist de constructieve samenwerking maakt het mogelijk om ook op het gebied van klimaatadaptatie en biodiversiteit met elkaar stappen te zetten. We blijven samen werken aan een economisch sterk en duurzaam bedrijventerrein.’

De Vereniging BIZ Grote Polder zal de ingezette koers van de afgelopen 10 jaar voortzetten en uitbreiden met onderwerpen als energietransitie en waterberging.