Grip op energieverbruik

Op dinsdag 22 januari 2013 werd het startsein gegeven voor het project Duurzaam Ondernemen Zoeterwoude. Dit project is tot stand gekomen middels de door de Provincie verstrekte subsidie en een bijdrage van de aangesloten partijen, ruim € 100.000,-- in totaal. Gemeente Zoeterwoude, BIZ Grote Polder, Oosthoek/Rijneke Boulevard, Heineken, OM Meerburg, Omgevingsdienst West-Holland, Provincie Zuid-Holland hebben zich gezamenlijk ingezet om werk te maken van Duurzaamheid. In totaal 17 ondernemers hebben meegedaan aan dit project.

De initiatiefnemers werkten aan een structurele verbetering, versterking en verduurzaming van het ondernemersklimaat in Zoeterwoude. Concreet betekent dit dat er in 2013 een viertal programma’s zijn opgestart. De vier programma’s waren onder te verdelen in het verbeteren van de kwaliteit en duurzaamheid van de bedrijfsgebouwen en de bedrijfsomgeving.

Waarom dit duurzaamheidsproject?
Deze programma’s gaven ondernemers de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier aan de slag te gaan met energievraagstukken, individuele en collectieve duurzaamheidsmaatregelen en het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit van de bedrijfsomgeving.

De vier programma’s die van start zijn gegaan waren:
A. in beeld brengen van energiebesparingsmogelijkheden inclusief een passend advies.
B. in beeld brengen van energiebesparingsmogelijkheden, door het uitvoeren van een thermografische dakscan en optioneel een gevelscan.
C. onderzoek naar kansrijkheid van het integraal en/of collectief uitvoeren van energiebesparingsprojecten.
D. onderzoek naar kansrijkheid uitvoeren van een collectief verduurzamingsplan op gebiedsniveau, zoals energieopwekking, energieuitwisseling, duurzame mobiliteit.

Februari – Maart 2013: Thermografische foto’s

Mei – Juni 2013: Verzamelen van voorinformatie
Augustus – Oktober 2013: Slimme meters en dataloggers
Oktober – November 2013: Inventarisatieronde
December 2013: Conceptrapportage
Januari - April 2014: Definitieve bedrijfsrapportages en rapportage gebiedsverduurzaming
Juni 2014: Duurzame dag "Een duurzaam bedrijventerrein loont!"