Verkeersregels

Verkeersregels op bedrijventerrein Grote Polder
Soms is het voor mensen nog wel eens onduidelijk welke verkeersregels er gelden op bedrijventerrein De Grote Polder. Zeker op het gebied van parkeren blijkt dit ook uit de praktijk. Toch is dit alles door middel van verkeersbesluiten, bebording, de Algemene Plaatselijke Verordening en de Wegenverkeerswet geregeld. De politie handhaaft dan ook op deze punten. De belangrijkste regels die gelden op het gebied van parkeren zijn de volgende.

Op bedrijventerrein De Grote Polder geldt een aantal beperkingen die bij verkeersbesluit geregeld zijn:

  • Er mag niet worden geparkeerd op de openbare weg.
  • Op de vrachtwagenparkeerplaatsen mag alleen door vrachtwagens geparkeerd worden.

Daarnaast is een aantal beperkingen van toepassing die voortkomen uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Zoeterwoude. De belangrijkste zijn de volgende:

  • Het is verboden zonder vergunning van het college een uitweg te maken naar de weg of verandering aan te brengen in een bestaande uitweg.
  • Het is verboden containers of andere zaken die niet uitgezonderd zijn in de APV op de openbare weg te plaatsen.
  • Het is verboden langer dan drie achtereenvolgende dagen te parkeren op een vrachtwagenparkeerplaats.
  • Het is verboden voertuigen specifiek voor reclamedoeleinden te plaatsen op de vrachtwagenparkeerplaatsen.

De Algemene Plaatselijke Verordening staat op de website van de BIZ en gemeente Zoeterwoude of kan worden ingezien op het gemeentehuis van de gemeente Zoeterwoude, Noordbuurtseweg 27, Zoeterwoude-Dorp.

Naast de verkeersbesluiten en de Algemene Plaatselijke Verordening is de Wegenverkeerswet van kracht. Ofwel de regels die we hebben geleerd bij het behalen van het rijbewijs. Daaruit komen bijvoorbeeld regels als:

  • Het is verboden harder te rijden dan de toegestane snelheid.
  • Het is verboden te parkeren binnen vijf meter van een bocht.
  • Het is verboden het uitrijden van een uitweg te belemmeren.

Voor degenen die niet meer precies weten welke regels er in Nederland van kracht zijn op het gebied van verkeer verwijzen wij naar http://wetten.overheid.nl/.

Voor verdere vragen op het gebied van verkeer en handhaving verwijzen wij naar de politie Hollands-Midden (telefoon 071-5814270) of de gemeente Zoeterwoude (071-5806300).

Voor specifieke vragen kunt u ons contactformulier invullen.