Meeuwen


Wat kunt u doen tegen meeuwenoverlast
Meeuwen kunnen overlast veroorzaken, vooral tijdens de broedperiode van april tot en met augustus. Meeuwen zijn beschermde dieren volgens de Wet natuurbescherming. Daarom is het verboden om meeuwen te verjagen of bestrijden, maar wat kunt u wel doen tegen meeuwenoverlast?

Zwerfvuil trekt ongedierte aan. Dit kunt u zelf doen om uw buurt schoon te houden:

  1. Nesten mogen verwijderd worden tot en met maart, als u de meeuwen maar niet verjaagd of lastig valt.
  2. Gooi geen afval of etensresten op straat.
  3. Zet geen vuilniszakken of los afval buiten.
  4. Voer de meeuwen niet.
  5. Maak nestplekken op daken ontoegankelijk. Plaats pinnen, draden of netten op het dak