Overnachten

Het college van B&W heeft op grond van artikel 2:65 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), het bedrijventerrein Grote Polder aangewezen als gebied waar een slaapverbod geldt. 

Het is in dit gebied verboden tussen zonsondergang en zonsopgang, op een openbare plaats, een voertuig, vaartuig, tent, caravan of enig ander soortgelijk onderkomen te plaatsen met het kennelijke doel dit als slaapplaats te gebruiken of daarin te slapen dan wel gelegenheid daartoe te bieden.

Het aanwijzingsbesluit treedt in werking op 15 januari 2015.