Biodiverse corridor in industrieel Zoeterwoude

De Industrieweg, Nijverheidsweg en de Energieweg hebben een ware metamorfose ondergaan. Zowel openbare grasstroken als functieloze verharding zijn heringericht met verbluffend resultaat. Ondernemers Dani-Tech, Renewa Vliko, Interstuhl, AKB Longs en Dutch Engineering hebben als eerste de stap gezet tot transformatie van private gronden.

Een bloeiend bedrijventerrein is niet een doel op zich maar een logisch gevolg van een belangrijk vraagstuk waar het bedrijventerrein de komende jaren voor komt te staan: een klimaatbestendig bedrijventerrein zonder afbreuk te doen aan het ondernemerschap.

Het herinrichten van het bedrijventerrein Grote Polder was een ontbrekend stukje van een ingewikkelde landschapspuzzel. Verbinding moest gevonden worden bij diverse aansluitende gebieden en geïnitieerde duurzaamheidsprojecten van o.a. Groene Cirkels en Heineken.

De intensieve samenwerking tussen o.a. ondernemers, de gemeente Zoeterwoude en Groene Cirkels was essentieel voor het behalen van de doelstellingen. Het gezamenlijk ontwikkelde inrichtingsplan betreft private ondernemersgronden en gemeenteterreinen. De plannen en de transformatie zijn door de ondernemers op Grote Polder met enthousiasme ontvangen en dit werkt aanstekelijk. Steeds meer ondernemers sluiten zich aan bij het project. Zo heeft Van der Hulst Kozijnen de groenstrook getransformeerd tot een biodiverse border en heeft H&B Logistics na de verbouwing de aanplant in de buitenruimte afgestemd op de inrichtingsplannen.

Om als hoogwaardig bedrijventerrein opgewassen te zijn tegen de klimaatsveranderingen in de toekomst, is dit een belangrijke stap in de goede richting. Dit realiseer je alleen samen. Hoe groot of klein, iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar deel van de puzzel!