Afronding biodiverse inrichting Bedrijventerrein Grote Polder

Een groener, duurzamer en toekomstbestendig bedrijventerrein en een kleurrijke en levendige omgeving voor werknemers, bezoekers en passanten. Dat hadden de ondernemers van het bedrijventerrein de Grote Polder en de gemeente Zoeterwoude met het project Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein voor ogen bij de start in 2017. Momenteel wordt de laatste aanplant in dit project gedaan. De resultaten mogen er nu al wezen: het bedrijventerrein staat in volle bloei!


Het initiatief Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein is een samenwerking tussen de gemeente Zoeterwoude en de Vereniging BIZ Grote Polder, met als doel de biodiversiteit op het bedrijventerrein te vergroten. Vorig jaar zijn de randen en wegbermen van het bedrijventerrein en zes bedrijfskavels al op een meer natuurlijke wijze ingericht. De planten en bloemen op deze locaties staan nu prachtig in bloei. De komende tijd volgen nog twee bedrijfskavels en past de gemeente de entrees en nog extra bermen aan, onder andere langs de Meerburgerwatering.
Daarmee is het project voltooid. Dit neemt niet weg dat het verder biodivers inrichten van het bedrijventerrein gewoon op eigen initiatief doorgaat. Zo kunnen we nu èn in de toekomst genieten van de mooie resultaten. Grote Polder is met recht een Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein!


Verdere samenwerking
Het project Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de provincie Zuid-Holland, Leidse Ommelanden en Holland Rijnland.
Het project Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein maakt ook onderdeel uit van de Groene Cirkel Bijenlandschap.