Toekomstvisie Grote Polder

Werken en ondernemen zien er in 2040 anders uit dan nu. Er is minder grondstofverbruik door de energietransitie en circulaire economie, er zijn minder arbeidskrachten beschikbaar, bedrijfsprocessen vinden vaker geautomatiseerd en gedigitaliseerd plaats. Ook verandert de manier waarop mensen zich verplaatsen en goederen worden vervoerd, en wordt er veel meer gebruik gemaakt van duurzame energie. De economie verandert zo naar een ‘nieuwe economie’. Deze nieuwe economie vraagt iets van ons bedrijventerrein in de toekomst. Ondernemers, vastgoed-eigenaren, gemeente en andere partijen moeten gezamenlijk aan de slag om goed om te gaan met deze veranderingen en zo Grote Polder economisch vitaal te houden.

We zien deze vier thema’s als cruciaal om de visie te bereiken. In het Kompas Grote Polder 2040 worden de thema's verder uitgewerkt.
Het Kompas 2040 is een leidraad om dit te bereiken en ervoor te zorgen dat het ook in de toekomst hier goed ondernemen en prettig werken is.


We zien deze vier thema’s als cruciaal om de visie te bereiken. In het Kompas Grote Polder 2040 worden de thema's verder uitgewerkt.

Download hier Het Kompas Grote Polder 2040