Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen"Heel, Schoon en Veilig"

Het Nederlandse bedrijfsleven lijdt jaarlijks veel schade door criminaliteit en onveiligheid. De overheid en het bedrijfsleven willen hier graag iets aan doen. Om deze reden is het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ontwikkeld. Het is een samenwerking tussen diverse partijen, t.w. de politie, de brandweer, de gemeente, de KvK en uiteraard de ondernemers van het terrein. Door middel van twee schouwronden (dag en avond) en een viertal overleggen per jaar stemmen de partijen de afzonderlijke verantwoordelijkheden op elkaar af. Afspraken worden vastgelegd in een convenant en tijdens vergaderingen in notulen.

Ondernemersinitiatief
Ook u als ondernemer kan iets doen om de veiligheid rond uw bedrijf te vergroten. Criminaliteit is namelijk ook dichtbij. Diefstal uit uw onderneming, een inbraak in de buurt of een agressieve bezoeker bijvoorbeeld. Denk ook aan een computervirus of misbruik van uw gegevens. Belangrijke documenten of spullen kunt u onverwachts kwijt zijn. Dat kost u tijd, geld en een hoop gedoe. U kunt dit grotendeels voorkomen. Neem 5 minuten de tijd om hier bij stil te staan en doe de Veilig Ondernemen Scan.

Veilig Ondernemen Scan

Met deze scan kunt u gratis en eenvoudig inzicht krijgen in de verschillende criminaliteitsrisico's voor uw onderneming en het gebouw. U ontvangt, direct na het invullen een onafhankelijk advies met veiligheids- en beveiligingsmaatregelen die passen bij de risico's voor uw onderneming. Adviezen die te maken hebben met uw organisatie, het gebouw en elektronische beveiliging. U kunt daarbij aangeven welke maatregelen u wenst door te voeren en welke u al genomen heeft. Zo bereidt u zich goed voor. De scan is zonder commercieel belang ontworpen en bedoeld voor de detailhandel, zakelijke dienstverlening, horeca, bouw, zorg en als laatste transport en logistiek.

Bedrijventerrein Grote Polder is in 2011 KVO-B gecertificeerd. In 2018 is het keurmerk voor de derde keer afgegeven, voor 3 jaar.

Ondernemers op Grote Polder zijn van harte welkom de vergaderingen en de schouwrondes bij te wonen. In 2020 staan de volgende schouwrondes en vergaderingen gepland:

woensdag 17 juni 2020                 Schouwronde    16.00 uur    Verzamelen bij Dutch Engineering, Energieweg 46
woensdag 1 juli 2020                     Vergadering       13.30 uur    Dutch Engineering, Energieweg 46
woensdag 14 oktober 2020        Schouwronde   17.00 uur    Verzamelen bij Dutch Engineering, Energieweg 46
woensdag 4 november 2020     Vergadering      13.30 uur    Dutch Engineering, Energieweg 46

U kunt zich aanmelden bij het secretariaat info@bizgrotepolder.nl