Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen

"Heel, Schoon en Veilig"

Het Nederlandse bedrijfsleven lijdt jaarlijks veel schade door criminaliteit en onveiligheid. De overheid en het bedrijfsleven willen hier graag iets aan doen. Om deze reden is het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ontwikkeld. Het is een samenwerking tussen diverse partijen, t.w. de politie, de brandweer, de gemeente, de KvK en uiteraard de ondernemers van het terrein. Door middel van twee schouwronden (dag en avond) en een viertal overleggen per jaar stemmen de partijen de afzonderlijke verantwoordelijkheden op elkaar af. Afspraken worden vastgelegd in een convenant en tijdens vergaderingen in notulen.

Bedrijventerrein Grote Polder is in 2011 KVO-B gecertificeerd. In 2021 is het keurmerk weer voor 3 jaar afgegeven.

Ondernemers op Grote Polder zijn van harte welkom de vergaderingen en de schouwrondes bij te wonen. In 2023 staan de volgende schouwrondes gepland:
Woensdag 19 april 2023 schouw 16.00 uur , verzamelen bij Dutch Engineering
Woensdag 15 november 2023 Schouw 17.00 uur, verzamelen bij Dutch Engineering

U kunt zich aanmelden bij het secretariaat: info@bizgrotepolder.nl