Agenda

Uw inbreng is belangrijk!

Bedrijventerreinenstrategie Leidse Regio

Economie0711 werkt aan een nieuwe regionale bedrijventerreinenstrategie. Een visie en strategie voor de toekomst is nodig omdat het huidige aanbod van bedrijfsruimte ten opzichte van de vraag beperkt is. Ook spelen er veel discussies over transformatie van bedrijventerreinen naar woningbouw. De nieuwe bedrijventerreinenstrategie moet antwoord geven op de kernvragen:

• Waar en hoe zorgen we voor voldoende ruimte voor ondernemen op de bedrijventerreinen in de regio?
• Waar staan de verschillende bedrijventerreinen over 10 jaar en wat gaan we daarvoor doen?
• Welke functies zijn er op de verschillende bedrijventerreinen mogelijk en welke juist niet?
• Hoe geven we op bedrijventerreinen vorm aan duurzaamheid en energietransitie, en wat gaan we daarvoor doen?


Uiteraard zijn deze punten regelmatig onderwerp van gesprek tussen gemeente en ondernemers, o.a. in vergaderingen en bijeenkomsten van de vereniging BIZ Grote Polder. De op te stellen bedrijventerreinenstrategie kijkt verder dan de grenzen van het eigen terrein en de eigen gemeente, en naar de langere termijn. Wij vinden het belangrijk dat de ondernemers op Grote Polder ook rechtstreeks inbreng hebben op deze regionale strategie. Daarom nodigen wij u graag uit voor deze werksessie.


Werksessie
Op woensdag 10 oktober organiseren wij een werksessie met een aantal ondernemers van bedrijventerrein Grote Polder. De werksessie wordt begeleid door Juriën Poulussen van Stec Groep. Dit adviesbureau maakt - in opdracht van Economie071 - de bedrijventerreinenstrategie en begeleidt het proces. Tijdens deze werksessie horen we graag uw inbreng over de kansen en knelpunten van het bedrijventerrein, wat u op het bedrijventerrein nodig hebt om ook richting de toekomst succesvol te blijven ondernemen. Stec Groep stelt daarbij thema’s aan de orde als parkeren, bereikbaarheid, representativiteit en veroudering, maar ook praten we graag hoe u aankijkt tegen thema’s als functiemenging, beter ruimtegebruik, arbeidsmarkt en verduurzaming. Van de werksessie wordt een verslag gemaakt, dat wij de deelnemers toesturen.


Wij stellen uw aanwezigheid bij de werksessie zeer op prijs. Wij horen graag of u aanwezig bent. U kunt dit doorgeven aan mijn collega Marlies Lammers via e-mail: M.Lammers@zoeterwoude.nl.


Het verdere proces
De werksessie voor bedrijventerrein Grote Polder is onderdeel van een consultatieronde die Stec Groep momenteel houdt. Ook op andere bedrijventerreinen in de regio vinden werksessies met ondernemers plaats. Stec Groep consulteert eveneens de gemeenten.
De consultatieronde resulteert in een eerste schets van het programma per bedrijventerrein en levert input voor de regionale strategie. Wij verwachten de concept-bedrijventerreinenstrategie in het najaar te presenteren aan alle ondernemers op de bedrijventerreinen. Zij krijgen dan gelegenheid daarop te reageren.


Meer informatie
Op de website van economie071 vindt u nadere informatie over het project Bedrijventerreinenstrategie.

Informatie

  • 10 oktober 2018
  • 11.00 - 12.30 uur
  • Energieweg 46

Locatie